Інформація про результати роботи у 2016-2017 роках

НикВести Блоги / 11:19, 05 Октября, 2017
1
2096

станом на 5 жовтня 2017

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Миколаєва на 2017 рік важливим напрямком міського господарства, якому зараз приділяється велика увага, є запровадження енергоефективних технологій та реалізація заходів щодо енергозбереження шляхом забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації схем енергопостачання міста, скорочення невиправданих витрат енергоносіїв, реалізація заходів щодо покращання енергоефективності в житловій та  бюджетній сфері міста, збільшення обсягів використання альтернативних джерел енергії в енергетичному балансі міста.

За останні декілька років відбулося значне збільшення вартості енергоносіїв, що в свою чергу вплинуло на збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зазначені процеси є викликом для органів місцевого самоврядування і безперечно потребують необхідності активізації роботи стосовно забезпечення реалізації заходів з енергоефективності.

Для впровадження енергозберігаючих заходів була розроблена міська Програма енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 №13/12.

Для реалізації міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки рішенням міської ради від 22.12.2016 №13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради» створено департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Основне завдання департаменту полягає в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в сфері енергозбереження та енергоефективності, визначення пріоритетних напрямків розвитку цієї галузі.

Департамент в своїй роботі враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління. Реалізує виконання галузевої програми з енергозбереження, сприяє здійсненню термомодернізації на об’єктах бюджетної сфери та в житлових будинках.

Також для активізації роботи з енергозбереження в житловій сфері м.Миколаєва рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року №13/4 створено комунальну установу Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності м.Миколаєва».

Основною метою діяльності комунальної установи Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності м.Миколаєва» є сприяння сталому енергетичному розвитку міста шляхом залучення додаткових фінансових ресурсів для проведення заходів з енергоефективності, в житловій сфері нашого міста, а також налагодження партнерських відносин з вітчизняними та іноземними партнерами міста.

Завдання Центру енергоефективності Миколаєва це надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію перспективних планів, програм, стратегій з питань енергоефективності. Вирішення проблем недостатньої поінформованості громадян щодо засобів економії коштів та зменшення споживання теплової енергії за допомогою енергозберігаючого обладнання, а також здійснення повної консалтингової підтримки проектів енергомодернізації ОСББ від початку до завершення.

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності м.Миколаєва» забезпечена фінансуванням та офісним приміщенням за адресою: вул. Адмірала Макарова 42А для виконання поставлених задач.

Розпорядженням міського голови від 31 жовтня 2016 року №287р  «Про тимчасову передачу функцій та повноважень» з метою контролю організації роботи функціонально підпорядковано Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Інститут соціально-економічного розвитку міста». 

Підпрємству спрямовані кошти  на придбання обладнання  для проведення енергоаудитів та складання енергопаспортів на виконання Закону України від 22.06.17 №2118-VIII “Про енергетичну ефективність будівель». В даний час комунальним підприємством проводиться закупівля обладнання.

Діяльність в 2016 - 2017 році: 

1. Для заохочення й підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку було прийнято рішення Миколаївської міської ради від 06.04.2017 № 17/10 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів».

Угода мерів – це провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлюваних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням, підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СОщонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Місто Миколаїв приєдналось до Європейської ініціативи "Угода мерів" і зараз в стадії розробки «План дій сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва», який є базовим документом для співпраці з міжнародними організаціями.

2. Ми розпочали процес заміни ламп розжарювання  на LED (світлодіодні) та змусили закуповувати за кошти місцевого бюджету лише енергоефективні віконні блоки. За ініціативою департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій були підписані розпорядження міського голови:

  • від 17 листопада 2016 № 306р  «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії»;
  • від 05 квітня 2017   № 101р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання обсягів теплової енергії».

3. Створені робочі групи розпорядженнями міського голови:

  • від 29.06.2017 № 192р «Щодо розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату м.Миколаєва (ПДСЕРК) як запорука виконання зобов`язань Європейської ініціативи «Угода мерів», проведено засідання,  на якому презентовано графік виконання плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату м.Миколаєва, обговорювалось питання обов`язкових та рекомендованих секторів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку.
  • -від 30.06.2017 №195р «Про створення комісії з розгляду питань відшкодування відсоткових ставок або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження проведено 3 засідання, укладено договори с ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк».Розглянуті  питання затвердження договорів часткового відшкодування кредитних ресурсів на заходи енергозбереження в житловому фонді, загальна  сума компенсації 459671,33 грн., кількість фізичних осіб -67 осіб.,  ОСББ - 6 об’єднань.  
  • -від 21.07.2017 №218р «Про створення робочої групи по розробці та внесенню змін до схеми оптимізації системи теплопостачання м.Миколаєва», проведено 2  засідання. Розглянуті питання щодо розробки та внесення змін до схеми оптимізації системи теплопостачання м.Миколаєва, підготовки до опалювального сезону, розробці єдиної чергової системи теплопостачання міста. 
  • - від 21 січня 2017 №22р «Про створення робочої групи з питань енергоефективності», проведено 3 засідання робочої групи. Членами робочої групи розробляється      «Програма дій зі сталого енергетичного розвитку м.Миколаєва на період 2017-2030 рр.» 

4. 27 квітня 2017 року в м.Києві було укладено Меморандум про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) в особі Голови Савчука Сергія Дмитровича, та територіальною громадою міста Миколаєва, в особі Миколаївського  міського голови Сєнкевича Олександра Федоровича.

На виконання даного Меморандуму на чергову сесію міської ради підготовлено рішення «Про запровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетній сфері м. Миколаєва».

Департаментом в тестовому режимі з 01 червня 2017 року взято на моніторинг 3 об’єкти – ЗОШ №24, ЗОШ №42 та пологовий будинок №3. При цьому отримано реальні результати щодо економії бюджетних коштів, зокрема:

— попередження перевищення лімітів споживання електроенергії в пологовому будинку №3 в серпні;

— оперативне реагування на нештатні ситуації (витоки води в ЗОШ №42 у вересні, зростання споживання електроенергії пологовим будинком №3 в липні). 

На сьогодні до системи електронного енергомоніторингу внесено 147 будівель закладів управління освіти. В плані – внести 449 будівлі.

З практичних питань впровадження енергомоніторингу 08 вересня  2017 року проведено семінар з відповідальними особами закладів освіти.

5. 09 червня 2017 року на виконання Меморандуму про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту, підписаного 27 квітня 2017 року в м.Києві, департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради спільно з комунальною установою Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності м.Миколаєва» проведено семінар з впровадження енергоменеджменту та енергосервісу, в результаті якого між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України і Миколаївською міською радою було підписано меморандум про впровадження ЕСКО.

За результатами проведеного семінару, компанія КИЇВ-ЕСКО виявила зацікавленість щодо інвестування в об’єкти бюджетної сфери міста Миколаєва та наразі компанією КИЇВ-ЕСКО розглядається 26 об`єктів управління освіти Миколаївської міської ради для інвестування, а також на чергове засідання виконкому підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг».

Це надасть можливість впровадити енергомодернізаційні заходи в освітніх закладах м. Миколаєва без залучення бюджетних коштів та економити енергоресурси вже сьогодні.

6. Департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради  спільно з комунальною установою Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності м.Миколаєва»   організовано та проведено ряд заходів:

6.1. Виставка  «PRO ефективність» за ініціативою ЧП «Солар Сервис» на площі Соборній міста, 23- 24 червня 2017 року, про досягнення та види діяльності підприємств у напрямках: енергозберігаючі технології, альтернативна енергетика та  їх використання в повсякденному житті. 

На форумі-виставці «PRO ефективність» було представлено 35 компаній, надано виставкове обладнання, останні розробки у сфері альтернативної енергетики, новітні технології в галузі енергоефективного теплопостачання, представлені пропозиції банківських установ стосовно програм  кредитування з використання енергоефективного обладнання.

6.2. Енергетично-кліматичний тур «Енергонезалежність – спільна справа» - проведено 23 травня 2017 року.

6.3.Тренінг-семінар «Практичні аспекти створення та фасилітації «Клубів енергоефективного виробництва» в Украіні» відбувся 30 травня 2017 року.

6.4. Проведено презентацію новітніх світлодіодних світильників ТОВ «Полюс-Юг», та компанії «Електа» 05 липня цього року.

6.5. 06.09.2017р. проведено семінар для проектних організацій на тему «Енергоефективність в будвінитцві» із запрошенням представників компанії ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)».

6. Здійснено освітлення проспекту Богоявленського, від проспекту Центрального до вулиці Чкалова 26 світлодіодними енергозберігаючими світильниками, які надані місту безкоштовно

8. Безкоштовно виконано енергоаудити 2 житлових будинків (Проспект Героїв України 13д, 13е). Також проведено безкоштовний енергоаудит в 4 освітніх закладах та розроблено проектно-кошторисну документацію на термомодернізацію цих об’єктів:

— ЗОШ №60, 42;

— ДНЗ №123, 106;

9. Регулярно проводяться освітницькі семінари для ОСББ на тему: проведення енергоаудиту у багатоповерхових будинках та компенсаційні програми по «теплим кредитам». 

Завдяки консультативній роботі «Центру енергоефективності м. Миколаєва» станом на 01.10.2017 у місті було видано 10 «теплих кредитів» для ОСББ загальною сумою 1 189 298,00 грн. В минулому році було всього 2 таких кредити.

Станом на 01.10.2017 відповідно до міської програми «Теплий Миколаїв» із бюджету фізичним особам та ОСББ було компенсовано 459671,33 грн. З них 6 «теплих кредитів» для ОСББ, та 67 фізичних осіб.

10. Місто Миколаїв став учасником програми ООН, спрямованої на впровадження енергоефективних джерел освітлення в будівлях міських відомств. 

В вестибюлі департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за підтримки Програми Розвитку ООН та Глобального Екологічного Фонду безкоштовно встановлено термінал, на якому кожен мешканець міста Миколаєва зможе зробити правильний вибір кількості та якості освітлювальних LED приладів для своєї оселі в залежності від місця проживання, кількості кімнат в будівлі, їх розмірів та інше.

11. Наразі почали виконуватись термомодернізаційні роботи в таких бюджетних закладах, як: ДНЗ 139, 72, 79, міська лікарня №4, дитяча музична школа №5.

12. На виконання розпорядження Миколаївського міського голови від 20.06.2017р. №175р «Про посилення контролю за впровадженням заходів з енергозбереження» департаментом розглянуто 32 комплекти проектно-кошторисної документації на поточні та капітальні ремонти, реконструкцію об’єктів бюджетної сфери. За результатами розгляду замовникам надано рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності.

13. Рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 27.09.17 № 808 «Про затвердження Правил термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва» впорядковано процес утеплення фасадів житлових будинків міста. 

14. Почато інвентаризацію та паспортизацію енерго- та ресурсоспоживаючих систем будівель установ, та організацій, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва. На даний момент проведене первинне обстеження (збір геометричних, статистичних та теплофізичних характеристик будівельних конструкцій та інженерних систем) 59 установ.

Процес збору та систематизації інформації триває для 127 бюджетних установ. 

15. Ведеться консолідація статистичної інформації, з метою уточнення енергетичного балансу міста. На даний момент зібрано 100% інформацію по споживанню ресурсів управліннями освіти; охорони здоров’я; культури, спорту та соціального захисту. 

16. Профінансовано виконання 20 проектів дошкільних навчальних закладів:   №№106, 123, 29, 148, 87, 66, 52, 5, та загально - освітніх шкіл: №№ 60, 3, 57, 56, 48, 14, 32, 53, 29, 4, 45 та  гімназія №4 з комплексною енергомодернізацією на загальну сумму 9 156 074 грн. 

Виконання проектів знаходиться на завершальній стадії.  

17. Виконується заміна віконних блоків в 19 об’єктах бюджетної сфери – ДНЗ №№ 52, ЗОШ №№ 18, 39, 52, 65, 21, 22, 23, 17, 4, 6, 34, 37, 57, 35, Економічний ліцей №2, гімназія №4, Заводський будинок творчості дітей та юнацтва, пологовий будинок №2.

Віконні блоки відповідатимуть всім критеріям енергоефективності, які є чинними  для нашої кліматичної зони.

18. Профінансовані енергомодернізаційні заходи в бюджетній сфері управління освіти, управління охорони здоров’я та управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради на загальну суму 24 655 802 грн., серед яких проект енергомодернізації спорткомплексу «Надія», заміна котелень в ЗОШ №4 і 29, проект утеплення фасаду корпусу дитячої лікарні №2.

до кінця 2017 року планується проведення наступних заходів: 

— проведення 4-го Шведсько – українського форуму з чистих технологій у місті Миколаєві 10 листопада 2017 року;

— створення револьверного фонду безвідсоткового фінансування проектів ОСББ при КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва»

— відкриття виставкового залу Центру енергоефективності м. Миколаєва;

— підписання угоди щодо співпраці з ЮНОПС у сталому енергетичному розвитку м.Миколаєва;

— запуск сайту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради;

— з початком опалювального періоду, з метою виявлення перевитрат теплової та електричної енергії КП ММР «Інститут соціально-економічного розвитку міста» планує проведення енергоаудитів у закладах бюджетної сфери. 

НикВести Блоги / 11:19, 05 Октября, 2017
1
2096
comments powered by Disqus